จำนวนเต็ม(เติมคำ-ดรอปดาว)

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand