จับคู่การคูณ ครูกอล์ฟ

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand
จับคู่การคูณ
คำชี้แจง : ให้นักเรียนจับคู่การคูณให้ถูกต้อง
5 x 4
36
3 x 7
14
6 x 6
20
7 x 2
21
8 x 4
32
ชื่อ
นามสกุล