การบวก ลบ คูณ หาร

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
Age: 12 - 13