การคูณ0000006

ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
Age: 7 - 8