การคูณ00000012

ลากคำตอบ ที่อยู่ในรูปภาพ มาวางในตารางให้ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
Age: 7 - 8