การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
Age: 18 - 25