การคูณจำนวนนับกับ 10 20 30 ...

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > การคูณ
School grade: Thailand Thailand