ข้อสอบเลขยกกำลัง

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์พื้นฐาน > เลขยกกำลัง
Age: 16 - 17