ใบงานที่ 1 Written answer

Language: Thai
Subject: การโรงแรม > อื่นๆ
Age: 18 - 25