014 จับคู่

จงจับคู่
Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand

014 จับคู่

จงจับคู่

นี่คืออะไร

ตอบเป็นภาษาอังกฤษ