012 พูดตอบ

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand
กหหหดหดหด
a\ge c\beta