012 พูดตอบ

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand

กหหหดหดหด

a\ge c\beta