ใบงานโยงเส้นจับคู่ วิชาเกษตร

Language: ภาษาไทย
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ.........................................................................................ชั้น............................เลขที่..............................
ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพให้ตรงกับชื่อชนิดผักสวนครัวให้ถูกต้อง
แตงกวา
มะเขือเทศ
ผักบุ้ง
กะเพรา
คะน้า
พริก