พืชไร่หรือพืชสวน

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand