การตกแต่งสวน

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานเกษตร
School grade: Thailand Thailand

การตกแต่งสวน

การดูแลรักษาสวนมีความสำคัญอย่างไร

ถ้าต้องการให้สวนสวยงามอยู่เสมอจะมีแนวทางการดูแลรักษาอย่างไร

เพราะเหตุใดจึงต้องตกแต่งสวน

สวนรูปแบบใดเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่น้อยมากที่สุด

นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการตกแต่งสวนไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ชื่อ - นามสกุล -เลขที่ - ห้อง