ใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานธุรกิจ
School grade: Thailand Thailand