ก่อนเรียนแผนธุรกิจ

Language: ภาษาไทย
Subject: การงานอาชีพ > งานธุรกิจ
Age: 16 - 17