แขนโยกปรับความเร็วรอบ

งานเครืองมือกล
Language: Thai
Subject: การงานอาชีพ > งานช่าง
Age: 15 - 16
Tags: 111