SJL5 – 9 Rozcvička – čitateľská gramotnosť (6)

Language: Slovak
Subject: Slovenčina > Čítanie
Age: 10 - 11

SJL5 – 9 Rozcvička – čitateľská gramotnosť (6)

TEXT - Rozprávanie bukových škriatkov

Žijeme v bukových lesoch. Najradšej sa zdržujeme v blízkosti mohutných košatých rozkonárených bukov. Dokážeme rýchlo utekať, liezť po kameňoch, skákať po konároch a preskočiť zo stromu na strom. Cez deň väčšinou spíme v našich komôrkach pod koreňmi starých bukov a ožívame v noci, alebo aj cez deň, keď prší.
Keď prší, tak máme slávnosť. Vy ľudia, keď prší v lese, ste mrzutí, snažíte sa skryť pred dažďom. U nás, lesných tvorov vám neviditeľných, je to opačne. Keď prší, sme šťastnejší. Naše telo je stavané tak, že máme jemnú kožu, ktorej povrchom dýchame, a keď je vlhká, dýcha sa nám veľmi dobre. Naopak, keď je suchá, dýcha sa nám horšie a priame slnko nám škodí. Preto žijeme my – malí kamaráti bukov (voláte nás škriatkovia) – najradšej v tieni korún košatých bukov, aby na nás príliš nesvietilo slnko. Bez vlahy vydržíme len veľmi krátky čas – len niekoľko dní.

MVDr. Samuel Pačenovský (upravené)

Kde najradšej žije bukový škriatok?

v tieni korún bukov

v korunách stromov

pod kôrou bukov

v slnečných lesoch

Ktoré tvrdenie o bukových škriatkoch je pravdivé?

Počas dažďa prežívajú šťastie.

Bez vlahy je im veselšie.

Počas dažďa sú mrzutí.

Bez bukov nedokážu dýchať.

Z textu vyplýva, že:

malí kamaráti bukov celý deň iba spia.

bukovým kamarátom škodí priame slnko.

škriatkovia sa skrývajú pred dažďom.

bukoví škriatkovia oslavujú niekoľko dní.

Nepravdivé tvrdenie o bukových škriatkoch je v možnosti:

môžeme ich vidieť v komôrkach starých bukov

spia v komôrkach pod koreňmi starých bukov

telo majú pokryté jemnou kožou, ktorou dýchajú

najlepšie sa cítia vo vlhkom prostredí a v daždi

Ktoré činnosti škriatkovia nerobia?

rýchlo utekajú pred dažďom

skáču po konároch

preskakujú zo stromu na strom

dokážu rýchlo utekať

Ktorá z možností nevyplýva z textu?

Škriatkovia žijú bez vlahy iba niekoľko dní.

Priame slnko škriatkom škodí a horšie sa im dýcha.

Bukoví škriatkovia sú mrzutí obyvatelia lesov.

Ľudia sa v lese počas dažďa snažia ukryť.

Označ správnu možnosť, ktorá vyplýva z textu.

Ľuďom sa v lese dýcha horšie, keď svieti slnko.

Ľudia sa ukrývajú pred priamym slnkom pod korunami bukov.

Škriatkovia sú v korunách stromov neviditeľní.

Mohutné koruny bukov chránia škriatkov pred slnkom.

GRAMATIKA

Uveď príklad na priamu reč.