Počítame do 10.

Language: Slovak
Subject: Matematika > Sčítanie
Age: 6 - 7

Počítame do 10.

Spočítaj množstvo ovocia a zeleniny.

8 jahôd

3 cibule

3 reďkovky

2 hrušky

4 jahody

5 cibúľ

6 hrušiek

7 jahôd

7 cibúľ

5 reďkoviek

Vypočítaj príklad a výsledok nájdi na pravej strane.

Spoj príklad s výsledkom.

0 + 2 =

7

4 + 4 =

5

2 + 3 =

2

3 + 7 =

8

6 + 1 =

10

Nájdi pomenovania ovocia a zeleniny v 8-smerovke.

N
S
H
V
N
P
R
H
R
U
Š
K
A
E
L
B
J
G
C
W
Ď
E
J
A
F
I
G
K
O
Y
H
Y
B
H
O
K
W
O
B
U
K
V
K
D
D
R
Ľ
Y
K
O
I
A
M
A
F
A