PRACOVNÝ LIST

Language: Slovak
Subject: Informatika > Hardware
Age: 7 - 8

PRACOVNÝ LIST

1. Napíš svoje meno a priezvisko.

2. Označ všetky časti, ktoré tvoria základnú zostavu počítača.

myš

klávesnica

počítačová jednotka

rádio

monitor

3. Správne priraď typ počítačovej myši k obrázku.

Bezdrôtová

Drôtová

4. Nakresli riadiacu časť klávesnice a použi farbu, akou je znázornená na obrázku.

5. Pozoruj svoju klávesnicu. Aké písmená sa nachádzajú na klávesnici medzi písmenami A a J? Medzi každým písmenom sprav medzeru.

6. Napíš slovo medzerník tak, že po každom písmenku spravíš medzeru.

7. Porovnaj svoju klávesnicu s klávesnicou na obrázku. Aké písmeno sa skrýva za červenou škvrnou?

ž

ť

š

8. Aké čísla sa skrývajú za zelenými škvrnami? Vypíš ich od najmenšieho po najväčšie bez použitia medzier.