Pracovný list 6

Language: Slovak
Subject: Iné > Iné
Age: 17 - 18

4. Napíš čo si myslíš že spôsobí poškodenie dosky Arduino na videu:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________