My favourite Pets 4!

Упражнения на повторение и отработку лексики по теме "Pets"
Language: Russian
Subject: Английский > Лексика
Age: 8 - 10
O
W
L
F
I
S
H
E
F
R
O
G
G
G
C
A
T
A
S
F
O
D
R
M
O
U
S
E
P
S
P
I
D
E
R
H
A
M
S
T
E
R
S
D
O
G
K
D
F