์Nongnooch Boonpan boonpan

My worksheets

วิทยาศาสตร์
ความกดอากาศและลม
วิทยาศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=oI6vatKYVUI