Powitanie wiosny

Wiosenne łamigłówki dla klasy III.
Language: Polish
Subject: Polski > Gramatyka
Age: 8 - 10
Tags: wiosna, polski, gramatyka, ortografia, przyroda

Powitanie wiosny

Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?

Odszukaj w diagramie nazwy wiosennych kwiatów.

U
F
U
J
D
F
H
I
A
C
Y
N
T
U
Y
M
J
M
R
G
T
M
P
R
Z
E
B
I
Ś
N
I
E
G
F
P
A
L
W
I
N
Ż
S
T
O
K
R
O
T
K
A
F
H
E
L
J
M
B
O
A
O
P
P
I
E
R
W
I
O
S
N
E
K
R
L
T
T
V
R
N
M
C
B
N
T
U
L
I
P
A
N
B
R
A
T
E
K
C
K
S
K
R
O
K
U
S
N
S
V
B
Y
H
U
B
T
R
Y
I
R
C
Z
A
W
I
L
E
C
S
Z
A
F
I
R
E
K
Z
L
R
C
Y
D
N
W
F
F

hiacynt
stokrotka
przebiśnieg
żonkil
tulipan
pierwiosnek
krokus
szafirek
bratek
narcyz
zawilec

Zaznacz wszystkie wyrazy, które są przymiotnikami.

młode

drzewo

kolorowe

pada

ogrodnik

słoneczna

pierwsze

trawa

pisanki

marcowa

rozkwitły

świeże

przebiśnieg

żółte

zielenią się

forsycja

dalekiej

pachnące

Kliknij przycisk odtwarzania. Zapisz usłyszane wyrazy.