Powitanie wiosny

Wiosenne łamigłówki dla klasy III.
Language: Polish
Subject: Polski > Gramatyka
Age: 8 - 10
Tags: wiosna, polski, gramatyka, ortografia, przyroda
Powitanie wiosny
Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?
Odszukaj w diagramie nazwy wiosennych kwiatów.
U
F
U
J
D
F
H
I
A
C
Y
N
T
U
Y
M
J
M
R
G
T
M
P
R
Z
E
B
I
Ś
N
I
E
G
F
P
A
L
W
I
N
Ż
S
T
O
K
R
O
T
K
A
F
H
E
L
J
M
B
O
A
O
P
P
I
E
R
W
I
O
S
N
E
K
R
L
T
T
V
R
N
M
C
B
N
T
U
L
I
P
A
N
B
R
A
T
E
K
C
K
S
K
R
O
K
U
S
N
S
V
B
Y
H
U
B
T
R
Y
I
R
C
Z
A
W
I
L
E
C
S
Z
A
F
I
R
E
K
Z
L
R
C
Y
D
N
W
F
F
hiacynt
stokrotka
przebiśnieg
żonkil
tulipan
pierwiosnek
krokus
szafirek
bratek
narcyz
zawilec
Zaznacz wszystkie wyrazy, które są przymiotnikami.
młode
drzewo
kolorowe
pada
ogrodnik
słoneczna
pierwsze
trawa
pisanki
marcowa
rozkwitły
świeże
przebiśnieg
żółte
zielenią się
forsycja
dalekiej
pachnące
Kliknij przycisk odtwarzania. Zapisz usłyszane wyrazy.