Polskie zwroty (Polish sentences). Ćwiczenia.

Language: Polish
Subject: Polski > Gramatyka

Polskie zwroty (Polish sentences). Język polski.

Rafał, JPJO

1. Zwroty ogólne (general phrases).

Przetłumacz ogólne zwroty na język polski (Translate general phrases into the Polish language).

1. yes -

2. no -

3. please/ you're welcome -

4. thank you -

5. thanks -

6. excuse me/ sorry -

2. Zwroty komunikacyjne (communication phrases).

Przetłumacz zwroty komunikacyjne na język polski (Translate communication phrases into the Polish language).

1. I understand -

2. I don't know -

3. What does that mean? -

4. Please talk more slowly -

5. I don't speak Polish -

6. I speak a little Polish -

3. Przedstawienie się (introducing yourself).

1. Hi/ Bye! -

2. Nice to meet you -

3. How are you? -

4. My name is [...] -

5. How old are you? -

6. I live in [...] -

4. Uzupełnij dialog właściwymi wyrazami w języku polskim (Complete the dialogue with the correct words in Polish).

- Cześć Patryk!

-

, Sylwia. jak się masz?

-

-

Rozumiem.

-

Mam pomysł. Idziemy do kina?

-

-

A na jaki film masz ochotę?

-

Podpowiedzi (Hints):

(Cześć)

(Mam się dobrze, dziękuję)

(Tak: zgadzasz się)

(Nie wiem jeszcze)