20 dni - egzamin main 1

Language: Polish
Subject: Angielski > Wszystko
Age: 14 - 15

Opcjonalne tłumaczenia:

Opcjonalne tłumaczenia ↑

Opcjonalne tłumaczenia:

Miejsce na pomocnicze tłumaczenia poza ramką.

Opcjonalne tłumaczenia:

Pracę wykonaj w zeszycie i wyślij mi ją do sprawdzenia