UD Tahun 5 : Alatan dan bahan yang boleh mendatangkan bahaya.

Pengurusan Diri Tahun 5 KSSRPK Tajuk : Alatan dan bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah.
Language: Bahasa Melayu
Subject: Yang lain > Yang lain
Age: 10 - 12
PENGURUSAN DIRI : TAHUN 5
NAMA MURID :
Terangkan bagaimana alatan dan bahan ini boleh mendatangkan bahaya jika tidak digunakan dengan betul.
CONTOH :
Boleh menyebabkan luka.