ISU KESIHATAN BERKAITAN SISTEM PEREDARAN MANUSIA

Language: Bahasa Melayu
Subject: Yang lain > Kokurikulum
Age: 15 - 16
ISU KESIHATAN BERKAITAN SISTEM PEREDARAN MANUSIA
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul
Lumen arteri yang menjadi sempit mengurangkan bekalan oksigen ke otot jantung menyebabkan______
______ terjadi apabila kalsium mendap pada plak menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalannya.
______ boleh menyebabkan arteri halus pecah dan pesakit boleh mengalami strok sekiranya ini berlaku dalam otak
______ ialah pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri.
Cari 5 penyakit yang telah dipelajari
P P O K G A N G I N A W V S E S E I D A F E K F F
E Y V L S U M K U W Y N V V I C H W S C V N H L D
S F V P O U H R S F K W H W J J P V M N V S J U B
N L U M E M A K A R D I O V A S K U L A R V P L P
K L E P L S F Y A J F C R E I N A P K E Y U W K W
N C A R T E R I O S K L E R O S I S G Y P Y C K A
O K U E F H D S L P L T N R C A S Y I I C T A C K
F A I W Y P F Y B J R C G G A L Y A F C R U E K G
B R F C J D R T G T O J D I Y K A U V L F H U F C
J C C T A J G U J D W A T E R O S K L E R O S I S
L R E C G S P M M Y T E J M A K I Y L I P K R K G
U R B F M U T V M O Y W L K U Y K H G O M I G G H
L T K O N L L E U B O P J Y M V F R N T A S S T W
W S K M W R K J F V U M M D I Y D B B B E G N H O
O L O V M D P F G E T K T A F E O I L Y E O P V T
I T E U E G Y T E E P C M P N L B N G D S B R U I
V P O Y T P I K P G D O W E U C K B F O C D Y E J
L K V P M O M O V W M J V P Y O S I T P J T N U P
E R L J M O W P G W T S S J O C J U R I O H P U O
M M T N C S L H I P E R T E N S I D U L T E A H J
P A C D D O A P S W N B B J O N M Y J G A S J O K
E H D C A B I K L M G P K N U M K F E A A G M D R
G I O C D G Y E U M N J O J J C A I S B K H B H R
G P G L S U V R B A G C E E G V P W B I R L F R S
U I V L P L F D D H D D J I M V F K K Y D W A V G