LATIHAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TAHUN 5)

SILA BACA DAN JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH
Language: Malay
Subject: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI > STUDENT
Age: 10 - 11

LATIHAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TAHUN 5)

SILA BACA DAN JAWAB SEMUA SOALAN DI BAWAH

1. BERDASARKAN GAMBAR DI ATAS, APAKAH MAKSUD PERTANIAN BANDAR

2. SENARAIKAN KAEDAH PENANAMAN BANDAR.

3. SENARAIKAN 4 KELEBIHAN PERTANIAN BANDAR.