Year 6 - P12: Mu'jizat Nabi Muhammad SAW (Bahagian 2)

Latihan bagi tajuk Mu'jizat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam: Air keluar dari celah jari Baginda dan Peristiwa Isra' dan Mi'raj
Language: Bahasa Melayu
Subject: Pengetahuan Ugama Islam > Sejarah
Age: 10 - 13
Tags: irky6