UNIT 1 : Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia

SET 12 (Pengukuhan)
Language: Malay
Subject: Pendidikan Moral > Moral
Age: 14 - 14

UNIT 1 : Sumber Moral Asas Pembentukan Akhlak Mulia

SET 12 (Pengukuhan)

1. Antara berikut, yang manakah ialah sumber moral?

A. Agama, kepercayaan dan norma masyarakat

B. Agama, hukuman dan denda

C. Kepercayaan dan rukun Islam

2. Yang manakah merupakan contoh bagi sumber moral "Agama" ?

A. Confucius

B. Pantang larang

C. Kristian

3. Berikut merupakan rukun negara Malaysia, KECUALI

A. Kewangan dan ekonomi

B. Kesopanan dan kesusilaan

C. Keluhuran perlembagaan