Pergerakan bebas

Language: Malay
Subject: Pendidikan Jasmani & Kesihatan > Rekreasi dan Kesenggangan
Age: 6 - 7

Pergerakan Bebas

Cari perkataan di bawah.

KOTAK BANGKU SAMBUT
SKIPPING KAPAL LOMPAT
LAMBUNG TERBANG

I
B
K
K
O
T
A
K
S
L
F
A
P
N
Y
R
C
B
L
O
B
N
G
I
O
L
R
G
O
M
E
G
L
A
M
B
U
N
G
P
S
K
T
E
R
B
A
N
G
A
A
U
M
V
C
I
C
T
E
T
M
S
K
I
P
P
I
N
G
M
B
O
L
D
B
R
G
L
L
B
U
V
T
R
K
A
P
A
L
U
T
A
W
V
W
Y
K
E
T
O