Unit 3 Tanggungjawab Terhadap Negara dan Alam Sekitar

Kebersihan Di Luar Bilik Darjah
Language: Malay
Subject: MIB > MIB
Age: 7 - 8

Unit 3 Tanggungjawab Terhadap Negara dan Alam Sekitar

Kebersihan Di Luar Bilik Darjah

1. Gambar menunjukkan sikap .......

menjaga kebersihan kawasan sekolah.

bermain di padang bola.

mengotori kawasan sekolah.

2. Salah satu kebaikan menjaga kebersihan kawasan sekolah adalah ....

3. Membuang sampah di dalam laci meja ialah sikap yang .........

tidak boleh dicontohi

sangat baik

perlu dicontohi

4. Padankan gambar dengan kenyataan di bawah ini.

Sikap yang dicontohi

Sikap yang tidak boleh dicontohi

Sikap bekerjasama

5. Apakah serangga yang akan datang jika sekolah kotor?

ayam

kuda

lipas

gajah

lalat

tikus