Data ( Teknik gundalan )

Mengumpul data dengan menggunakan teknik gundalan
Language: Malay
Subject: Matematik > Pengiraan
Age: 8 - 9
Tags: data