OPERASI TAMBAH

3.1.2 Menyatakan hasil tambah dua kumpulan objek dengan menggunakan: (i) objek (ii) gambar
Language: Malay
Subject: Matematik > Penambahan
Age: 7 - 12