Tuliskan Jawapan Yang Betul

MATEMATIK
Language: Malay
Subject: Matematik > Penambahan
Age: 6 - 7