L1-menjaga alam sekitar

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Kesusasteraan
School grade: Malaysia Malaysia

Sila padankan perkataan dengan gambar.

Sekolah saya mengadakan gotong-royong.

Kami buang ke dalam tong sampah.

Kami kutip sampah di kawasan sekolah.

Sila warna sampah di bawah.

Start drawing!