Viktorina apie Lietuvą

Language: Lithuanian
Subject: Viktorina > Lietuva
School grade: Lithuania Lithuania

Ką žinai apie Lietuvą?

Koks miestas Lietuvos sostinė?

Parašyk šių miestų pavadinimus.

Trakai

Nupiešk Lietuvos vėliavą

Start drawing!

Surašyk visus miestus nuo didžiausio iki mažiausio.

1

Vilnius

6

Alytus

Kaunas

2

7

Marijampolė

3

8

Mažeikiai

Klaipėda

4

9

Šiauliai

Jonava

10

5

Panevėžys

Utena

Apie kokį miestą dainuojama?

Rask penkių didžiausių miestų pavadinimus.

W
P
A
N
E
V
Ė
Ž
Y
S
H
N
V
T
B
W
J
H
P
W
L
F
Y
P
A
S
N
Y
F
I
Š
I
A
U
L
I
A
I
Y
L
K
A
U
N
A
S
S
C
C
G
S
A
V
I
L
N
I
U
S
S
D
K
L
A
T
C
P
E
O
I
V
H
N
R
E
E
U
B
F
K
E
D
R
U
H
C
A
A
U
L
K
L
A
I
P
Ė
D
A
E
S