Viskas juda, viskas keičiasi

Pasiruošti pasaulio pažinimo testui.
Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Pasaulio pažinimas

Viskas juda, viskas keičiasi

Pasiruošti pasaulio pažinimo testui.

Kuo šildome namus? (parašyk 3 pavyzdžius).

Dėl kokių priežasčių rankoms būna šalta?

Ką daryti, kad rankoms būtų šilta?

Kokia tai elektrinė?

Ši elektros energija gaminama iš ...

Vėjo

Vandens

Saulės

Kuro

Ši elektros energija gaminama naudojant...

Vėją

Saulę

Kurą

Vandenį

Ši elektros energija gaminama naudojant...

Vėją

Saulę

Vandenį

Kurą

Naudodamas sutartinius ženklus (pratybų 8 psl.), pavaizduok elektros grandinę schema.

Kokias žinai taisykles dirbant su elektros prietaisais? (parašyk bent 4 taisykles)

Kokie paprasčiausi mechanizmai palengvino žmonių darbą?

Parašyk bent tris atsinaujinančius energijos šaltinius.

Parašyk bent tris neatsinaujinančius energijos šaltinius.

Kaip veikia dviratis?

Parašyk, kaip galima taupyti šilumą namuose. (parašyk 4 pavyzdžius)