Kas yra magnetas?

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Pasaulio pažinimas
Age: 9 - 10

1. Kuris magnetinis polius dažniausiai žymimas mėlyna spalva?

2. Kuris magnetinis polius dažniausiai žymimas raudona spalva?

3. Magnetas gerai traukia...

4. Magnetas visai neveikia...

5. Vienodi magneto poliai vienas kitą...

6. Skirtingi magnetų poliai vienas kitą...

7. Sritis aplink magnetą, kurioje veikia magnetinės jėgos, vadinama...