Viktorina Lietuva

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Geografija
School grade: Lithuania Lithuania
T
A
L
G
I
R
D
A
S
J
V
K
P
C
T
Y
F
T
O
P
Y
L
Ę
L
W
C
Y
G
D
S
T
M
M
S
P
L
A
K
A
I
A
M
O
C
T
I
L
K
G
N
U
E
D
G
L
U
A
O
S
E
T
M
C
A
S
H
T
S
B
T
A
U
R
D
J
W
Y
I
I
Y
S
I
B
F
M
N
P
U
S
V
J
W
Y
A
W
E
I
R
V
K

8. Pažiūrėk filmuką ir surašyk miestų pavadinimus nuo didžiausio iki mažiausio.

1.

5.

2.

3.

6.

7.

4.