Viktorina "Lietuva"

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Geografija
School grade: Lithuania Lithuania

Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?

1. Kokiame mieste stovi Gedimino pilis?

2. Parašyk visų Lietuvos sostinių pavadinimus.

1. Kokiame mieste stovi Gedimino pilis?

3. Nupiešk Lietuvos vėliavą.

Start drawing!
Start drawing!

5. Kokiuose miestuose yra šios vietos?

6. Paklausyk ir parašyk apie kokį miestą ši daina.

7. Surask penkių Lietuvos kunigaikščių vardus.

L
C
U
Y
F
B
G
D
T
W
N
B
B
C
U
O
C
O
Y
F
I
K
J
O
G
A
I
L
A
U
W
O
L
Y
O
D
M
A
M
C
S
A
T
U
A
T
Y
V
D
O
U
I
V
E
C
O
O
R
V
D
I
S
A
D
R
I
G
L
A
O
S
I
T
U
T
S
Ę
K
F
D
J
E
N
M
J
T
M
Y
R
P
U
G
O
V
Y
T
E
N
I
S

8. Pažiūrėk filmuką ir surašyk miestų pavadinimus nuo didžiausio iki mažiausio.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.