Lietuvos ežerai

Language: Lithuanian
Subject: Mokslas > Geografija
School grade: Lithuania Lithuania > Kiti

Lietuvos ežerai

Kurioje Lietuvos dalyje susitelkę daugiausia ežerų?

Kurioje Lietuvos dalyje yra mažiausiai ežerų?

Baltijos aukštumose

Žemaičių aukštumoje

Lietuvos vidurio žemumoje ir Medininkų aukštumoje

Koks yra Lietuvos ežeringumas?

Kaip vadinama ežerų sankaupa?

Kaip skirstomi ežerai pagal nuotakumą?

Sujunkite atitikmenis

Pratakiniai

tik su intakais, be ištakų

Aklinieji

turi intakų ir ištakų

Nuotakiniai

neturi nei intakų, nei ištakų

Nenuotakiniai

tik su ištakomis, be intakų

Kokie Lietuvos ežerai susidaro smegduobėse?

Kokios kilmės ežerų Lietuvoje yra daugiausia?

dirbtiniai

pelkiniai

lagūniniai

upiniai

ledyniniai

karstiniai

Didžiausias Lietuvos ežeras?

Giliausias Lietuvos ežeras?

Drūkšiai

Asveja

Tauragnas

Suraskite 10 Lietuvos ežerų pavadinimų

O
H
L
F
G
I
M
U
T
R
A
T
W
V
B
H
A
W
E
T
V
J
A
L
J
G
S
C
A
V
I
G
G
D
V
D
T
L
S
L
L
V
E
S
M
R
I
U
V
U
Y
I
R
M
E
Ū
S
O
E
L
S
Š
M
T
T
K
J
D
J
Ū
B
T
A
D
E
Š
B
I
A
K
U
Y
N
U
L
I
U
S
U
S
N
T
T
S
Y
A
G
S
H
T
W
I
A
I
S
I
S
W
V
A
C
S
S
A
T
L
T
U
H
S

Koks tai ežeras?