Lietuvių k. Minkštumo ženklas , dvibalsiai.

Language: Lithuanian
Subject: Lietuvių > Skaitymas
Age: 7 - 8

1. Sujunk žodį su jį atitinkančiu paveikslėliu.

Televizorius

Lova

Laikrodis

Paspirukas

Karūna

2. Sujunk žodį su jį atitinkančiu paveikslėliu.

Vaivorykštė

Vanduo

Žaibas

Mėnulis

Snaigė

Vėjas

Saulė

3. Septyni nykštukai eina į kasyklas.

4. Pasirink tinkamą žodį

Triušiukai

Garde tupi ................. . Jų ausytės ilgos ir ................... . Uodegytės ................... . ................... žvilga. Atnešiau .............. žolytės. Padėjau .............. . Jie kremta ......... . Net gražu ............... . Tegul ėda ...................... . Tegul auga.

5. Sujunk tinkamus paveikslėlius su dvibalsiais.