Ką veikia?

Language: Lithuanian
Subject: Lietuvių > Gramatikos
Age: 7 - 8

1.

Įrašyk raides.

Klaus__

Verk__

Kel__

Lek__

Šer__

Galvoj__

Vėluoj__

Lapnoj__

2.

Parink tinkamą žodį.

Mokinys_____ ranką.

Vaikai ____ su kamuoliu.

3.

Rasti 8 žodžius, kurie atsako į klausimą ką veikia? (merkia, kelia, galvoja, geria, šeria, veria, joja, beria)

n
d
m
e
r
k
i
a
w
e
i
y
d
p
e
g
e
n
o
k
e
l
i
a
o
g
a
l
v
o
j
a
n
g
e
r
i
a
g
a
i
o
v
v
l
j
l
b
p
s
e
t
f
o
c
e
Š
e
r
i
a
j
p
r
g
w
i
h
b
a
j
i
m
c
a
o
r
s
u
a