ลักษณนาม มินนะ บทที่11

Language: Japanese
Subject: 日本語 > 文法
Age: 17 - 18