คำทักทายและสำนวนในห้องเรียน

Language: Japanese
Subject: 日本語 > 文法
School grade: Thailand Thailand