Računalne mreže

6. razred
Language: Croatian
Subject: Drugo > Drugo
Age: 11 - 12

Računalne mreže

6. razred

Što je računalna mreža?

Koje su prednosti korištenja računalnih mreža?

Koje su vrste računalnih mreža?

Koje su osnovne komponente računalne mreže?

Koje su funkcije mrežnih uređaja?

Koje su najčešće vrste mrežnih kabela?

Što je IP adresa?

Koje su najpoznatije vrste mrežnih protokola?

Koje su osnovne funkcije mrežnog operacijskog sustava?

Koje su mjere sigurnosti u računalnim mrežama?

Koja od sljedećih komponenti nije dio računalne mreže?

Router

Monitor

Switch

Modem

Koja vrsta mreže koristi žičane veze za povezivanje uređaja?

LAN

WAN

MAN

PAN

Koja komponenta mreže koristi IP adrese za slanje podataka između uređaja?

Router

Switch

Firewall

Server

Koja od sljedećih opcija se koristi za povezivanje računalne mreže s internetom?

Router

Switch

Modem

Firewall

Koja od sljedećih komponenti je odgovorna za provjeru ispravnosti podataka u mreži?

Router

Switch

Firewall

Checksum

Koja vrsta mreže povezuje uređaje unutar jedne zgrade ili prostora?

LAN

WAN

MAN

PAN

Koja od sljedećih opcija omogućuje bežično povezivanje uređaja u računalnoj mreži?

Bluetooth

Ethernet

USB

HDMI