ध्वनी दर्शक शब्द

Language: Hindi
Subject: हिंदी > शब्द ज्ञान
School grade: India India > Primary School
Age: 6 - 10

ध्वनी दर्शक शब्द

जोड्या लावा.

कबुतराचे

घुमणे

कुत्र्याचे

भुंकणे

कावळ्याची

कावकाव

जोड्या लावा.

गायीचे

डरकाळी

खिंकाळणे

वाघाची

घोड्याचे

चिवचिव

चिमणीची

हंबरणे

जोड्या लावा.

म्हशीचे

आरवणे

हंसाचा

रेकणे

घुबडाचा

घूत्कार

कोंबड्याचे

कलरव

जोड्या लावा.

कोकीळचे

कोल्हेकुई

कोल्ह्याची

कुहूकुहू

बेडकाचे

डरावणे

जोड्या लावा.

चित्कारणे

मोराचा

सिंहाची

केकारव

हत्तीचे

गर्जना

जोड्या लावा.

गाढवाचे

फुसफुसणे

भुभू:कार

सापाचे

माकडाचा

ओरडणे

जोड्या लावा.

गुंजारव

मधमाशांचा