इयत्ता नववी सराव पेपर

सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक पेपर साठी वेळ आहे १५ मिनिटे वेळ संपल्यावर तत्काळ आपल्याला आपले गुण आपल्या e mail ला प्राप्त होतील काही शंका असल्यास मेल द्वारे संपर्क करावा.
Language: Hindi
Subject: गणित > विभाजन
School grade: India India

इयत्ता नववी सराव पेपर

सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक
पेपर साठी वेळ आहे १५ मिनिटे
वेळ संपल्यावर तत्काळ आपल्याला आपले गुण आपल्या e mail ला प्राप्त होतील
काही शंका असल्यास मेल द्वारे संपर्क करावा.

एक आयताकार क्षेत्रफल का ढूंढें जिसकी लंबाई १४ है और चौड़ाई ७ है?

९८

१०३

९६

११२

वृक्षारोपण कार्यक्रमासाठी एका शाळेतील वेगवेगळ्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या झाडांची संख्या पुढील सारणीत दिली आहे. त्यावरून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

त्यावरून प्रश्नांची उत्तरे लिहा.